paġna

aħbarijiet

Id-dinja mhix ippreparata għall-Covid-19pandemija u jeħtieġ li tieħu azzjoni aktar deċiżiva u effettiva biex tnaqqas il-ħsara ġenerali kkawżata mill-pandemija, qalet it-Task Force Indipendenti dwar il-Preparazzjoni u r-Rispons għall-Pandemiji, immexxija mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, f’rapport maħruġ it-Tnejn.

Dan huwa t-tieni rapport ta' progress mill-panel indipendenti.Ir-rapport jgħid li hemm nuqqasijiet fit-tħejjija u r-rispons għal pandemija, u li huma meħtieġa bidliet.

Ir-rapport jgħid li l-miżuri tas-saħħa pubblika li jistgħu jinkludu l-pandemija jeħtieġ li jiġu implimentati bis-sħiħ.Miżuri bħal skoperta bikrija tal-każijiet, traċċar tal-kuntatti u iżolament, iż-żamma tad-distanza soċjali, ir-restrizzjoni tal-ivvjaġġar u l-laqgħat, u l-ilbies ta’ maskri tal-wiċċ għandhom ikomplu jiġu implimentati fuq skala kbira, anke meta tkun qed tiġi promossa t-tilqim.

Barra minn hekk, ir-rispons għall-pandemija trid tirrimedja aktar milli taggrava l-inugwaljanzi.Pereżempju, l-inugwaljanzi fi ħdan u bejn il-pajjiżi għandhom jiġu evitati fir-rigward tal-aċċess għal għodod dijanjostiċi, trattament u provvisti bażiċi.

Ir-rapport jgħid ukoll li s-sistemi globali eżistenti ta’ twissija bikrija dwar il-pandemija jeħtieġ li jiġu aġġornati u fl-era diġitali biex jippermettu reazzjonijiet rapidi għar-riskji tal-pandemija.Fl-istess ħin, hemm lok għal titjib fin-nuqqas tan-nies li jieħdu bis-serjetà r-riskji eżistenzjali tal-pandemija u n-nuqqas tad-WHO li taqdi r-rwol dovut.

Il-Panel Indipendenti jemmen li l-pandemija għandha taġixxi bħala katalist għal bidla fundamentali u sistemika fit-tħejjija futura għal avvenimenti bħal dawn, mill-komunità sal-livell internazzjonali.Pereżempju, minbarra l-istituzzjonijiet tas-saħħa, l-istituzzjonijiet f’oqsma ta’ politika differenti għandhom ukoll ikunu parti minn tħejjija u rispons effettivi għall-pandemija;Għandu jiġi żviluppat qafas globali ġdid biex jappoġġa, fost affarijiet oħra, il-prevenzjoni u l-protezzjoni tan-nies mill-pandemiji.

Il-Grupp Indipendenti dwar it-Tħejjija u r-Reazzjoni għall-Pandemija ġie stabbilit mid-Direttur Ġenerali tad-WHO skont ir-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-Assemblea Dinjija tas-Saħħa f'Mejju 2020.


Ħin tal-post: Jan-22-2021